projekti info na začetek  
 
 
preišči samo Studio Kalamar
URBANI CENTER GORNJA RADGONA
 
 

lokacija: Gornja radgona
površina: 6.800 m2
naročnik: Intering Holding d.o.o.
tip: javni, trgovski
status: idejni
leto projekta: 2004

 
 
 

Močna kompozicijska orodja nam daje reliefnost terena skupaj z linearnostjo zasnove mestnega prostora Gornje Radgone. Iz tega izhaja zahteva po linearnosti obravnavanega prostora, seveda z dodatkom, da gre v našem primeru za centralni prostor. Ustvari se ga z zamikom v notranjost parcele in tako zagotovi možnost nastanka tržne površine. Urbanost pritličnega mestnega prostora ojačamo z dvigom glavnega introvertiranega volumna in prepustitvijo mestnega pritličja zastekljenim mestotvornim programom, ki z zamikom v notranjost nosijo tudi funkcijo arkadiranih pločnikov. Na nivoju pritličja ustvarjamo atraktivno, ne preveč strukturirano tržno ploščad, ki naj omogoči zbiranje ljudi ob prireditvah. Obstoječa drevesa in kužno znamenje vključujemo v kompozicijo poenotenja mestne tlakovane površine. Zakonitosti programske volumske kompozicije - velika etaža 1. nadstropja in terasasto nazaj zamaknjena etaža 2. nadstropja izkoriščamo s ciljem zagotoviti elegantno horizontalno linijo, ki nakazuje tektoniko terena za seboj - torej dvig v ozadje. Volumen obeh etaž ovijemo v
eno opno, ki je trdno zasidrana v teren zadaj.

 

projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
stanovanjski
poslovni
javni
trgovski
proizvodni
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470

studio@kalamar.si

 
Pridružite se nam na
 
Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2021