projekti info na začetek  
 
 
preišči samo Studio Kalamar
URBANI CENTER MURSKA SOBOTA
 
 

lokacija: Murska Sobota
površina: 14.400 m2
naročnik: Imo-Real d.o.o.
tip: stanovanjski, poslovni
status: idejni
leto projekta: 2009

 
 

Programsko shemo Urbanega Centra sestavljajo javni lokali v pritličju, stanovanjski objekt vzdolž ob avtobusni postaji in poslovni stolp na zahodnem robu kompleksa. S tem spodbudimo aktivnosti v prostoru preko celega dne. Na skupno garažo postavljamo tri sklope, ki nagovarjajo zunanje urbane ambiente, med sabo pa ustvarjajo novega, bolj intimnega, namenjenega poslovnemu in stanovanjskemu programu. Sredi mesta se ustvari zavetje, ki je sicer prehodno, se pa dinamika vseeno ustali in stanovalcem ter uporabnikom poslovnega programa nudi tudi nekaj miru. Urbana shema je odsev sedanjih prostorskih zakonitosti. Z višinskim poudarkom naslavljamo bodoči rondo Slomškova - Kocljeva. Ta poudarek se višinsko poveže tudi z vertikalnimi gabariti Kocljeve ulice in ji da primerni zaključek. Proti vzhodu se poudarek spusti in pod streho se uredi pritlične lokale, ki tvorijo smiselno urbano komunikacijsko shemo. Na zahodni strani kompleksa se predvidi objekt z javnim pritličjem in štirimi stanovanjskimi etažami. Objekt na vzhodno stran nagovarja odprt prostor sedanje avtobusne postaje, bodoči mestni trg.

 

projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
stanovanjski
poslovni
javni
sakralni
trgovski
proizvodni
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470

studio@kalamar.si

 
Pridružite se nam na
 
Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2022