projekti info na začetek  
 
 
preišči samo Studio Kalamar
POSLOVNO PARKIRNA HIŠA ŠARABON
 
 

lokacija: Ljubljana
površina:35.000 m2
naročnik: Mestna občina Ljubljana - oddelek za urbanizem
tip: mestna infrastruktura
status: idejni
leto natečaja: 2001

 
 
Objekt predstavlja pretežno monofunkcionalen element zglednih dimenzij in dominantne pozicije v prostoru. Volumen dematerializira enotna fasadna opna, ki objekt mehča, ga obvija po vsem z ulice vidnem obodu in mehko prehaja preko vogalov. Sestavljajo jo prosojne polikarbonantne plošče v Fe okvirjih, montirane v celotni višini etaž, različnih širin in kotov montaže. Prosti vertikalni pasovi med ploščami zagotavljajo dobro prezračevanje. Meja med zunaj in znotraj je razširjena v širši pas učinkov fasade - prodora svetlobe v parkirno hišo in iz nje ter dinamiko spreminjanja ritmov fasadnih plošč ter njihove polirefleksije plošče ob gibanju okrog objekta. Edini statični akcent objekta je poklon Plečniku: osni nastavek na vrhu objekta, lamela poslovnega programa, nagovarja kompozicijo Hrvatskega trga.
 
projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
stanovanjski
poslovni
javni
sakralni
trgovski
proizvodni
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470

studio@kalamar.si

 
Pridružite se nam na
 
Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2022