projekti info na začetek  
 
 
preišči samo Studio Kalamar
STANOVANJA NA PRULAH
 
 

lokacija: Ljubljana
površina: 4.400 m2
tip: stanovanjski
status: idejni
leto projekta: 2008

 

 

Kompozicija se naslanja na obstoječ urbani red štirih vogalov. Vogalni volumen povzema tlorisni in višinski gabarit po obstoječem objektu. Z zamikom mu v ozadju sledi volumen, ki nakazuje dialog z obstoječim večstanovanjskim objektom vzdolž Prijateljeve ulice. Med volumnoma vzpostavljamo dialog polnega in praznega, ki obstoječo urbano strukturo nagovarja skoraj samoumevno. Vogalni volumen z izrazito tektoniko igra v ansamblu ostalih treh vogalov križišča, medtem ko zaledni volumen z izrazitejšo ploskovno in globinsko členitvijo transparentne fasadne opne prostor nagovarja manj definitivno. Poigrava se s poudarjeno fleksibilnostjo tlorisa. Steklo fasade v spremenljivem horizontalnem ritmu členijo vertikalni in pravokotno na fasado postavljeni paneli - škatle, v katerih so spravljena z lesom obložena laminatna lamelna senčila, ki lahko tudi celo hišo odenejo v borovo obleko. Senčila se gibljejo horizontalno, z rotacijo posameznih lamel na fasadi nastane igra mehkega dialoga med zunaj in znotraj.

 

projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
stanovanjski
poslovni
javni
sakralni
trgovski
proizvodni
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470

studio@kalamar.si

 
Pridružite se nam na
 
Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2022