preišči samo Studio Kalamar
  projekti info na začetek eng
 
 
 
ZASNOVA URBANEGA RAZVOJA CENTRA MORAVSKIH TOPLIC
 
 

lokacija: Moravske toplice
tip: urbanizem
površina: 11.300 m2
sataus: izveden
leto izvedbe: 2021

 
 
 

Zasnova vzpostavlja čitljiv sistem javnih prostorov in povezav, ki prostor opredelijo kot center kraja. Osrednji motiv je glavni trg, katerega tlakovanje potegnemo čez cesto in s tem tudi s kvalitetnejšim tlakovanjem damo vedeti, da je to prostor nižje dinamike, namenjen bolj krajanom in obiskovalcem. Prvi znak novega stanja bi lahko bila portala dobrodošlice na vhodu iz lendavske in soboške strani. Naslednji znak je čitljiva ureditev centra. Ureditev centra je lahko uspešna le, če vpne vse prisotne dejavnike, ki lahko pomagajo. Zato je pomembno, da z ureditvijo trga preko ceste v kompozicijo povabimo tudi Evangeličansko cerkev in gostinski ter trgovski objekt ob njej. Ob trgu na najbolj izpostavljenem mestu z dinamično arhitekturo urejamo objekt dobrodošlice - info center, gostinstvo, izposojo koles, postajališče za avtobuse. Ob glavni osi trga se uredi kulturno kongresni center in upravno stavbo s prostori občine (lahko tudi več drugih poslovnih vsebin). Objekt Mercatorja se vpne na vzhodni stranici trga. Za namen Mercatorja se z glavne ceste uredi svoj uvoz desno - desno, kar bo zvišalo njegovo atraktivnost. V zaledju trga urejamo dve parkovni aleji, ki primerno poudarita zdraviliškost kraja. Ob zahodni aleji med kulturnim in športnim centrom ali pa tudi na trgu, se lahko vrši priložnostna tržnična prodaja. Od rondoja potekata aleji na vzhod proti vhodu v hotel Livada, na zahod pa proto športnemu centru in parkirni hiši. V zaledju vzpostavljamo potencial za tri večje objekte - nov hotel na vzhodni strani, ki lepo podpre parkovno alejo, na zahodni strani športno dvorano, ki je glede na bližino ostalih športnih programov ustrezno locirana. V zaledju na zahodni strani se lahko uredi enostavna odprta parkirna hiša, ki z razmeroma nizko investicijo lahko zagotovi do 350 parkirnih mest.

 

 

projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
javni
stanovanjski
stanovanjski za starejše
poslovni
proizvodni
trgovski
hoteli
šport
sakralni
urbani kompleks
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470
studio@kalamar.si

 
 

Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2023