projekti info na začetek  
 
 
preišči samo Studio Kalamar
NASELJE 15. MAJ V KOPRU
 
 

lokacija: Koper
površina: 15.600 m2
naročnik: Cestno podjetje Murska Sobota d.o.o.
tip: stanovanjski, poslovni
status: izveden
leto izgradnje: 2012

 

 
 

Širši prostor v zadnjih letih doživlja transformacijo iz pretežno proizvodnega in skladiščnega programa k višjim sistemom rabe prostora. Celoten predel mesta med Istrsko cesto, Cesto na Markovec in Tomšičevo ulico z novim programom približujemo centru mesta. Naselje obsega tri stanovanjske ter poslovni objekt, ulični prostor naslavljamo s pritlično linijo zaporedja storitvenih lokalov v prvem stanovanjskem ter v poslovnem objektu. S poslovno dejavnostjo na severu in linijo storitvenih programov ob ulici smo v središču parcele ustvarili pogoje za ureditev mirnejših - bivalnih programov. Izredna južna lega, kvaliteten naraven ambient in pretežno stanovanjski programi v bližini ustvarjajo sozvočje kvalitet, ki jih najbolje izkoristi stanovanjska zazidava. V osrčje parcele umeščamo tri nizke stanovanjske lamele, ki odpirajo svoje zunanje prostore proti jugu in vzpostavljajo povezavo s stanovanjskimi programi na drugi strani Semedelskega kanala. Fasadne opne v tiskanem ometu se mehko priključujejo vzhodnim - mestnim fasadam v kamnu različnih obdelav.
Kompleks je zasnovan kot energetsko varčen. Postavitev in orientacija objektov je zasnovana tako, da dobro izkorišča naravno svetlobo z vzhoda in zahoda. V pilote, ki objekte temeljijo, so vgrajeni geotermalni izmenjevalniki toplote, opremljeni z geosondami. Tako pridobljena energija se uporablja za ogrevanje in hlajenje ter pripravo sanitarne vode, za katero se energija delno pridobiva še iz solarnih panelov. Izmenjevalniki so povezani z geotermalnim akumulacijskm volumnom pod objektom, tako da sistem lahko deluje tudi brez toplotne črpalke ob dnevih, ko za ogrevanje zadostuje energija, shranjena v volumnu. Prezračevanje v objektih je izvedeno z rekuperatorji, ki lahko prestrežejo do 80% toplotne energije. Centralni nadzorni sistem nadzoruje celoten kompleks (geotermalne izmenjevalnike toplote, prezračevanjem ogrevanje in hlajenjeobjekta). Pričakovano letno zmanjšanje ogljičnega odtisa je 31.060 kg C02 na leto.

 
Objavljeno v: revija Presjek (2013), revija Hiše (2013). Memar magazine (2017).

 

projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
stanovanjski
poslovni
javni
trgovski
proizvodni
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470

studio@kalamar.si

 
Pridružite se nam na
 
Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2021