projekti info na začetek  
 
 
preišči samo Studio Kalamar
PODZEMNA PARKIRNA HIŠA KONGRESNI TRG V LJUBLJANI
 
 

/skupaj z arh. Judito Černič/
lokacija: Ljubljana
površina: 21.800 m2
naročnik: Mestna občina Ljubljana
tip: javni objekt
status: idejni
leto natečaja: 2000

 
 
Rešitev izkorišča naravni nagib Kongresnega trga, ki v eni dolžini znaša višinsko razliko cele etaže. Tako se vozilo v smeri proti Filharmoniji spušča, v nasprotni smeri se premika horizontalno in pri kužnem znamenju zapelje nazaj proti Filharmoniji, vendar že etažo nižje. Tako lahko obiskovalec išče parkirno mesto, ne da bi uporabljal rampe, ki za veliko ljudi pomenijo neželjeno izkušnjo. Abstrahirano gledano se v smeri navzdol vozi v spirali. Za dvig na površje in tudi za hiter spust v nižje etaže sta predvideni dvakrat po dve polovični rampi, kar odpravlja večino dvosmernega prometa in s tem dviguje nivo varne rabe garaže.

Projekt je na natečaju prejel prvo nagrado.
 
projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
stanovanjski
poslovni
javni
sakralni
trgovski
proizvodni
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470

studio@kalamar.si

 
Pridružite se nam na
 
 
Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2022
Fotografije
Studio Kalamar