preišči samo Studio Kalamar
  projekti info na začetek eng
 
 
 
GLEDALIŠČE PARK V MURSKI SOBOTI
 
 

lokacija: Murska Sobota
površina: 1.460 m2
naročnik: Mestna občina Murska Sobota
tip: javni objekt
status: izveden
leto izgradnje: 2012

 
 
Objekt Kino Park je bil izgrajen v petdesetih letih 20. stoletja po zasnovi arhitekta Novaka in je zaščiten kot arhitekturna dediščina. Z dotrajanostjo objekta in izgradnjo novega mnogokina v Murski Soboti je Kino Park izgubil konkurenčnost. Rešitev se je pokazala v ambicioznejšem programu - spremembi v gledališko in koncertno dvorano. Murska Sobota si s tem utrjuje položaj regionalnega centra in ohrani izjemno arhitekturo slovenske moderne.
V odnosu do obstoječe strukture smo vzpostavili dva koncepta za dva segmenta projekta. V prostorski shemi vhodnih prostorov obstoječega objekta so že obstajali vsi ključni elementi - vhodna loža, preddverje, spodnji ter zgornji foyer. Ta del objekta smo prenovili z interesom ohranitve čim večjega obsega originalne substance. Novi funkcionalni elementi so v prostor vstavljeni kot črni elementi, zasnovani z minimalnimi detajli.
Geometrija obstoječega avditorija ni ustrezala novi rabi, zato se je dvoranski del objekta zamenjalo z novim - avditorij v primernem naklonu in nov oder s primernim volumnom za odrsko tehniko. Oder in spremljevalni prostori so dimenzionirani na zmožnost gostovanja vseh predstav drugih slovenskih gledališč oz. na možnost izvedbe lastne produkcije s prostorskimi pogoji, primerljivimi z narodnimi gledališči v državi. Ob rekonstrukciji avditorija je volumen bivšega objekta jasno naznačen, dodan volumen, oblečen v "renesančne hlače", odraža primerno kompozicijsko distanco, ohranja avtonomijo arhitekturnega izraza originalnega objekta in se lahkotno vpenja v naravno okolje mestnega parka.
Skozi proces projektiranja smo potrebno pozornost posvečali obvladovanju investicijskih stroškov in zasnovi objekta z nizkimi obratovalnimi stroški. Z racionalno zasnovo in transparentnim vodenjem investicije je Sobota za 3.000.000 € dobila peti največji najsodobneje opremljen oder v Sloveniji. Obratovalne stroške smo znižali na minimum z zagotovitvijo toplotne in hladilne energije s priključkom na iztrošen geotermalni vod in toplotnimi črpalkami. Po pol leta znašajo povprečni obratovalni stroški objekta za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in osvetlitev 3.300 € na mesec. Verjamemo, da sta omejevanje izrabe virov in okoljska odgovornost na splošno poglavji našega dela, v kateri bomo usmerjali vedno več ustvarjalnosti.
Objavljeno v: revija Mladina (2011), Endless performance - Buildings for Performance Art (2011)
 
 
projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
javni
stanovanjski
stanovanjski za starejše
poslovni
proizvodni
trgovski
hoteli
šport
sakralni
urbani kompleks
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470
studio@kalamar.si

 
 

Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2023
Fotografije Miran Kambič in Studio Kalamar