projekti info na začetek  
 
 
preišči samo Studio Kalamar
POSLOVNA ZAZIDAVA GEMINI
 
 

lokacija: Ljubljana
površina: 59.000 m2
naročnik:
GH Holding d.o.o.
tip: poslovni objekt
status: neizveden
projekt končan: 2009

 
 
 
Prostor ob križišču Letališke in Kajuhove ulice je določen s stalno dinamiko pretoka ljudi, ki se je v projekt Gemini vrasla na vseh ravneh kompozicije. Poslovna stolpa sta v tla sidrana z lamelo nakupovalnih arkad, katerih polna severna in odprta južna fasada vzpostavljata prostorske odnose na nivoju pritličja. Objekt se omejuje od programske pisanosti v zaledju, z obsežnim parkom na javni strani z uličnim prostorom vzpostavlja neposreden odnos. Kompozicija talne lamele je dinamična, vendar trša, stolpa ovija kristalna struktura manjših stekel, ki zaradi različnih kotov vgradnje ob gibanju ustvarijo stalno trepetanje.
 
Objavljeno v: revija Hiše (2010), revija Bioklimatske zgradbe (2010), revija Klik (2010), Global Design Trends in Architecture (2011), revija Beyond (2011)
 
 
projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
stanovanjski
poslovni
javni
trgovski
proizvodni
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470

studio@kalamar.si

 
Pridružite se nam na
 
Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2021