preišči samo Studio Kalamar
  projekti info na začetek eng
 
 
 
ŠPORTNI CAMPUS
 
 

lokacija: Slovenija
površina: 14.000 m2
tip: šport
status: idejni
leto projekta: 2014

 
 

Kompleks na enem mestu združuje upravne funkcije, vzgojo in trening mladih talentov v vadbenih dvoranah, njihovo nastanitev, izobraževalni in razstavni center ter glavno športno dvorano. Uredi se 8 zunanjih košarkarskih igrišč, dovolj zelenih parkovnih površin in parkirne površine za uporabnike ter obiskovalce. Prikazana zasnova umešča programe v abstraktno okolje, saj lokacija kompleksa še ni določena. Prednostna lastnost pri izbiri lokacije bo centralna lega ob slovenskem avtocestnem križu in čim boljša vpetost v urbano okolje. Programi so organizirani tako, da med seboj tvorijo lastne urbane ambiente in s tem identiteto izraza v prostoru. Programe organiziramo okrog centralnega trga, v katerega so usmerjeni vsi programski sklopi. Prisotnost izraza v urbanem okolju se začne z ureditvijo serije zunanjih košarkarskih igrišč ob predvideni glavni dostopni cesti. Dinamika igre bo tako blizu ulice, blizu urbanega okolja, s katerim si bo kompleks izmenjeval utrip. Vzdolž ob zunanjih igriščih na notranji strani vse programe povezuje aleja košarkarjev, na zunanjo stran spuščajoča kot stopnice, ki funkcionirajo kot tribune za ogled dogajanja na igriščih, lahko pa tudi kar za posedanje v lepem ambientu. V sredini poteka aleje se prostor odpre v centralni trg, ki ga po obodu določajo upravna stavba z vadbenimi dvoranami v ozadju, v nadaljevanju upravne stavbe so predvideni poslovni programi, ki se lahko programsko vežejo na športne dejavnosti. Drugo stranico trga omejuje nastanitveni program s fitness vadbenimi dvoranami in centralno recepcijo Campusa. Tretjo stranico trga določa glavna košarkarska dvorana in izobraževalni, razstavni oz. konferenčni objekt, ki je umeščen v sam trg kot paviljon. Kompozicija trga razlaga program kompleksa, gibanje obiskovalcev postane spontano, orientacije jasne. Zaledje kompleksa objema zeleni pas, v katerega so orientirani prostori nastanitvenega objekta. Parkovna površina na zaledni strani ustvarja dovolj odmika od poti in umirja zazidano kompozicijo ter omogoča bolj spontano integracijo v urbana tkiva potencialnih lokacij.

 

 

projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
javni
stanovanjski
stanovanjski za starejše
poslovni
proizvodni
trgovski
hoteli
šport
sakralni
urbani kompleks
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470
studio@kalamar.si

 
 

Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2023