preišči samo Studio Kalamar
  projekti info na začetek eng
 
 
 
PROJEKT PARK BTC
 
 

lokacija: Ljubljana
površina: 144.000 m2
tip: urbani kompleks
status: idejni
leto projekta: 2022

 
   
 

Območje obdelave je zahodni del kompleksa BTC, ki urbano in investicijsko ni urejeno, sedanje stanje ne odraža realne vrednosti zemljišča na tej lokaciji. Krovni urbanistični dokument OPN MOL na tem območju predvideva ambiciozne ureditve z visokimi faktorji izkoristka zemljišč in širokim razponom dopustnih dejavnosti. Širše ureditve - Kajuhova, bulvar Letališke, interne ureditve BTC, kvalitetni programi vezani na kvalitetno infrastrukturo nakazujejo, da bi z dobro odmerjeno ureditvijo bilo možno ustvariti nov dinamični del mesta.

 

 

projekti
 
kronološko
 
status
izvedeni projekti
projekti v gradnji
projekti v delu
neizvedeni projekti
idejni projekti
 
tip
javni
stanovanjski
stanovanjski za starejše
poslovni
proizvodni
trgovski
hoteli
šport
sakralni
urbani kompleks
javni prostor
mestna infrastruktura
urbanizem
interier
oblikovanje predmetov
scenografija
 
nagrade
 
kontakt

Studio Kalamar d.o.o.
Slovenska 19
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2410 470
studio@kalamar.si

 
 

Vsebina spletne strani © Studio Kalamar, 2023